Het tarief in box 2 bedraagt in 2019 nog 25% maar stijgt in 2020 naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Als iemand (samen met zijn partner) 5% of meer van de aandelen in bijvoorbeeld een B.V. of N.V. heeft, wordt o.a. belasting in box 2 geheven over uitbetaald dividend en winst bij verkoop van de aandelen. Het kan daarom voordeliger zijn om dividend uit te laten keren in 2019 dan in 2020 of 2021. Maar wordt het geld op een spaarrekening gezet, dan is dat niet altijd voordeliger. Het geld op de spaarrekening wordt meestal weer belast in box 3.

Bij de aanbieding van het belastingplan is ook aangekondigd dat de schulden van personen met een aanmerkelijk belang aan hun eigen vennootschap. ontmoedigd gaan worden. Iemand heeft o.a. een aanmerkelijk als hij (samen met zijn partner) 5% van de aandelen heeft in een B.V. of N.V. De Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) heeft dus zeker een aanmerkelijk belang.

Volgens het plan wordt vanaf 2022 26,9% belasting geheven over het deel van de schuld(en) dat hoger is dan € 500.000. Voor een schuld in verband met de eigen woning wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Of de plannen ongewijzigd doorgaan is nog onbekend. Er is ook nog geen tekst van een wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt als het goed is in het voorjaar van 2019 bekend.

Voor iedereen die in 2012 al een eigen woning heeft of in 2012 nog een woning heeft gekocht, gelden nog de oude regels voor aftrek van hypotheekrente. Na 1 januari 2013 is het nog steeds mogelijk om de huidige aflossingsvrije eigenwoningschuld over te sluiten in een nieuwe aflossingsvrije eigenwoningschuld. Alleen als uw schuld na 1 januari 2013 toe neemt, geldt voor het meerdere de nieuwe regeling (zie verder). De eigenwoningschuld kan toenemen als u bijvoorbeeld een duurdere woning koopt of als u gaat verbouwen.

Voor nieuwe eigenwoningschulden (verhoging van de eigenwoningschuld vanaf 1 januari 2013 of aankoop woning vanaf 1 januari 2013 terwijl u voor die datum nog geen eigen woning had) geldt dat in de leningsovereenkomst een verplichte aflossing is opgenomen. De aflossing moet tenminste neer komen op volledige aflossing in 30 jaar volgens de annuïteitenmethode (gelijke maandelijkse betalingen, waarbij de rente steeds iets af neemt en de aflossing steeds iets op loopt).

Vanaf 2014 wordt de aftrek van hypotheekrente voor iedereen (bestaande en nieuwe eigenwoningschulden) aangepast. Het tarief waar tegen de hypotheekrente maximaal kan worden afgetrokken (nu maximaal tegen 52%), wordt jaarlijks met 0,5% terug gebracht tot het tarief van de derde schijf (nu 42%).

Als het inkomen over een periode van drie jaren erg wisselt, is het zinvol om na te kijken of middeling mogelijk is. Bij middeling worden de inkomens in box 1 van drie jaren bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. Vervolgens wordt berekend welke belasting in box 1 verschuldigd zou zijn als in alle drie de jaren hetzelfde inkomen was ontvangen. Het totaal van de op deze manier berekende belasting wordt vergeleken met de werkelijk betaalde belasting. Een verschil wordt, na aftrek van een drempel van € 545, terug betaald. Om een teruggaaf moet worden verzocht. Dit kan nadat de aanslag over het laatste jaar van de middelingsperiode definitief vast staat. Dit is in het algemeen vanaf 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag. Het verzoek moet vervolgens binnen 36 maanden hierna worden gedaan. Let er wel op dat een jaar maar één keer in een middelingsverzoek meegenomen kan worden. Soms is het daarom soms slimmer om een jaar met het verzoek om middeling te wachten. Middeling is ook mogelijk als er in eerdere jaren geen inkomen was. Dit geldt bijvoorbeeld voor degenen die voor het eerst gaan werken.

De belastingheffing in box 3 wijzigt. In plaats van één tarief van 1,2% (30% belasting over 4% rendement) over het vermogen per 1 januari 2017, komen er drie verschillende tarieven. De vrijstelling in box 3 gaat naar € 25.000 per persoon. Deze vrijstelling gaat ook gelden voor buitenlanders met belast vermogen in Nederland (meestal onroerend goed).

Uiteindelijk wordt het vermogen in box 3 vanaf 1 januari 2017 als volgt belast:

  • Vermogen tot € 25.000:                                                    0,000%
  • Vermogen van € 25.000 tot € 100.000                           0,861%
  • Vermogen van € 100.000 tot € 1.000.000                     1,380%
  • Vermogen boven € 1.000.000                                         1,617%

Tip:tot en met 31 december kunt u het vermogen in box 3 naar beneden brengen. Bijvoorbeeld door af te lossen op de schuld op uw eigen woning.