Wordt een onroerende zaak (woning, perceel grond, bedrijfspand etc) binnen zes maanden weer doorverkocht, dan hoeft de koper alleen overdrachtsbelasting te betalen over wat hij meer betaalt dan de vorige koper. Is een onroerende zaak gekocht tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015, dan wordt voor deze onroerende zaak de termijn verlengd tot 36 maanden. Een volgende koper binnen 36 maanden hoeft dan alleen overdrachtsbelasting te betalen over wat hij meer betaalt. Bijvoorbeeld: koper 1 kocht een pand op 31 oktober 2012. Koper 1 verkoopt dit pand op 1 april 2015. Koper 2 hoeft dan alleen overdrachtsbelasting te betalen over wat hij meer betaalt voor het pand dan koper 1. Had koper 1 het pand al op 1 juli 2012 gekocht, dan heeft koper 2 pech. 1 Juli 2012 valt namelijk niet in de periode 1 september 2012 en 1 januari 2015. Hoewel koper 2 het pand dus binnen 36 maanden na de koop door koper 1 koopt, geldt de verlengde termijn voor hem niet.

Tot 1 juli 2012 gold een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning tot 2%. Deze tariefsverlaging voor woningen naar 2% is per 1 juli 2012 in de wet vastgelegd en blijft daardoor gelden. Het tarief van 2% geld niet alleen voor woningen waar iemand zelf in gaat woningen, maar voor alle onroerende zaken die bedoeld zijn om in te wonen. Dus bijvoorbeeld ook woningen die worden verhuurd of recreatiewoningen. Het tarief van 2% geldt bovendien ook voor bij de woning horende onroerende zaken zoals tuin, garage of schuur.