Afdrukken

Bedrijven die belast worden met vennootschapsbelasting kunnen vanaf 2019 nog afschrijven op bedrijfsgebouwen zo lang de boekwaarde hoger is dan de volledige WOZ-waarde. Dit was de helft van de WOZ-waarde voor gebouwen die bij het bedrijf in eigen gebruik waren. Alleen voor gebouwen die op 1 januari nog geen 3 jaar in gebruik waren mag volgens de oude regels nog tot 3 jaar worden afgeschreven. De boekwaarde mag daardoor niet dalen onder de helft van de WOZ-waarde.