Afdrukken

De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (voornamelijk B.V. ’s en N.V. ’s) wordt vanaf 2019 ingekort. Een verlies in 2018 kan nog verrekend worden met behaalde winst in het voorgaande jaar (2017) en nog te behalen winsten in de komende 9 jaren (2019 t/m 2027). Vanaf 2019 kan een verlies in de vennootschapsbelasting nog steeds worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar maar nog slechts met de nog te behalen winst in de komende 6 jaren.

Normaal gesproken wordt altijd eerst het oudste verlies verrekend. Maar een eventueel verlies uit 2019 wordt eerder verrekend dan nog openstaande verliezen uit 2017 en 2018 en een eventueel verlies uit 2020 wordt eerder verrekend dan een nog openstaand verlies uit 2018. Hiermee wordt voorkomen dat verliezen die later vervallen eerder verrekend moeten worden.

In de inkomstenbelasting (particulieren en privéondernemers) verandert er niets. Verliezen in de inkomstenbelasting blijven verrekenbaar met positief inkomen uit de voorgaande 3 jaren en de komende 9 jaren.